Begeleid Zelfstandig Leren - MS Office 2013
VVKSO - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL
 
     

De websites zijn voor alle pakketten gelijkaardig opgebouwd.

De leerstof is ingedeeld in leereenheden. Elke leereenheid bestaat uit:

  • een module,
  • een studiewijzer,
  • een sleutel,
  • een zelfevaluatie.

De module bevat de leerinhoud van de leereenheid, deze 'theorie' wordt geïllustreerd met demonstratiefilmpjes. Demo's is een verzameling van alle beschikbare demonstratiefimpjes.

Om te controleren of je de leerstof van een leereenheid voldoende kent, voer je de zelfevalutieopdrachten uit.

De oplossingen van de oefeningen van de zelfevaluatie, vind je via Sleutels.

Je moet niet noodzakelijk alle leereenheden verwerken. Wellicht weet je over bepaalde leereenheden al voldoende, dan hoef je deze leereenheid niet door te nemen. Om een planning op te stellen voor je studietraject maak je gebruik van de studieplanner.

Op de pagina Werkwijze vind je belangrijke aanwijzingen die je helpen om een opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Op de pagina Index kun je snel via kernwoorden informatie opzoeken.

Via Integratie open je een aparte site met de belangrijkste integratiemogelijkheden tussen de verschillende pakketten.

Op de pagina Links & tips vind je externe websites met interessante informatie.

Op elke site kun je via het logo op de hoofdpagina terugkeren naar deze startpagina.